Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2018

thelittlethings
Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek.
— Louis Dearborn L'Amour
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaretro-girl retro-girl
thelittlethings
Kiedy będziesz chciał się poddać,  Kiedy będziesz chciał odpuścić,  Kiedy zabraknie Ci odwagi, Kiedy stracisz z oczu cel, Kiedy stwierdzisz, że zgubiłeś sens,  Kiedy będziesz zły, zrezygnowany i smutny.  Przypomnij sobie, że kiedyś umrzesz. I spróbuj jeszcze raz, bo na razie masz czas, aby zmienić wszystko.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak

January 09 2018

thelittlethings
"Czujesz? Zapach nowych książek. Nieprzeczytanej przygody. Przyjaciół, których jeszcze się nie zna, i czekających nas godzin magicznej ucieczki od rzeczywistości".
— Katarina Bivald – Księgarnia spełnionych marzeń
Reposted fromSabela Sabela viaretro-girl retro-girl
thelittlethings
7359 191b 500
Reposted frompixielark pixielark viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

November 26 2017

thelittlethings

                                         "Dobrze, że jesteś,
                             bo w zeszłym tygodniu „U Fukiera”
                         śmierć znowu pytała o mnie szatniarza."
                                            — Borszewicz

October 21 2017

thelittlethings
Reposted frombluuu bluuu viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
thelittlethings
Reposted frommoomins moomins

October 18 2017

thelittlethings
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
thelittlethings
1000 2f32
Reposted frommoomins moomins

September 11 2017

thelittlethings
Bo, skoro już jestem Tobą tak bardzo zachwycony, to nie chciałbym być w tym zachwycie nudny i monotonny. I nie wiem, skąd brać mi synonimy, żeby ciągle inaczej jakoś mówić Ci o tym wielkim i wszystko przesłaniającym przeżyciu, jakim dla mnie jesteś[...]
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromtrzepot trzepot viaretro-girl retro-girl
thelittlethings
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viaretro-girl retro-girl

September 10 2017

thelittlethings
Był koniec sierpnia. Nocami hukały sowy, a nietoperze krążyły bezszelestnie nad domem. Las pełen był szumu, morze - niepokoju. W powietrzu było oczekiwanie i smutek, a księżyc wschodził wielki i złoty. Muminek zawsze najbardziej lubił ostatnie tygodnie lata, ale nigdy dokładnie nie wiedział, dlaczego. Szum wiatru i morza był inny niż zwykle, czuło się w powietrzu odmianę, drzewa stały, jakby na coś czekając. “Tak mi się zdaje, że zdarzy się coś nadzwyczajnego” - pomyślał Muminek.
— Tove Jansson
Reposted frombenus benus viaretro-girl retro-girl
thelittlethings
8782 a738 500
Reposted frompollyanna pollyanna vialambadada lambadada
thelittlethings
Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię.
— Piotr Adamczyk
thelittlethings
5284 5797
Reposted fromrainy rainy viamarysia marysia

June 01 2017

Loneliness

moomintrivia:

Loneliness is one of the key themes in Moomin books. Tove Jansson was very familiar with this experience. Her father had been emotionally damaged by the civil war when Tove was very young and because of this, she spent her entire childhood longing for his affection. In her adulthood Tove experienced another war and had to wait for her brother, lover and friends who were away fighting. All while her friends and family were also mourning and emotionally distant. After the war ended, Tove entered another relationship full of longing and waiting with Atos Wirtanen. Endless waiting only seemed to end when she met Tuulikki Pietilä, who was finally there when Tove needed her most.

Constant waiting is a lonely experience. But Tove was also aware of another kind of loneliness. This kind of loneliness is the kind we seek ourselves. Tove was a very private person even when she became famous and also a dedicated artist who needed peace to work. She spent years trying to find a place where she could isolate herself to work and enjoy her own company.

Loneliness appears as duality in Moomin books. The bad kind of loneliness is represented with various Fillyjonks and sometimes Moomintroll himself, especially when he longs for Snufkin. Fillyjonks are anxious and depressed people who often suffer from sudden feelings of doom. Their unstable minds and efforts to keep up respectable life often end up isolating them in large houses on the beach because their grandmother had supposedly lived there as a child or in neatly decorated parlors with only their own thoughts for company. Fillyjonks long to escape this loneliness. They will reach out for people but they often fail. It seems it’s impossible to be both polite and proper and speak up about your depression at the same time.

Moominvalley in November is a book where loneliness is the main theme. So it is no wonder that a Fillyjonk is among the main characters. This Fillyjonk is tired of being anxious and alone, so she comes to visit Moomin family in hopes of getting caught up in their spontaneous life. When Moomin family appears to be away, she tries to be spontaneous like Moominmamma herself and make people around her feel at home. She fails miserably, because a timid and orderly Fillyjonk cannot be Moominmamma. Her efforts isolate her further until she lets go and starts to be herself but with a happier attitude towards herself. In the end she manages to put together a work party and heads back home with more enthusiasm. She was able to overcome her loneliness when she accepted her limitations and embraced them and others.

Another lonely Fillyjonk appears in Tales from Moominvalley; Fillyjonk Who Believed in Disasters. This Fillyjonk ends up overcoming her loneliness without other people like the Fillyjonk mentioned above. Instead, she encounters the disaster she was afraid of and turns her loneliness from bad kind to the good kind. This good kind of loneliness means that you can be by yourself and it’s not scary or unpleasant. Snufkin basically lives for this kind of loneliness. He not only enjoys being by himself, he yearns for it and becomes anxious if he does not get to be alone. In a way, his good loneliness is the opposite from Fillyjonk’s bad loneliness. This good kind of loneliness nurtures and gives us strength to be social again. Though eventually even Snufkin realizes that maybe he did not really need to be so much alone, when he was always surrounder by people who understood him.

There is no way to talk about loneliness and healing without talking about the very personification of loneliness; The Groke. The Groke is so cold that everything she touches turns to ice. This isolates her from other people completely. So completely, that they would rather not even mention her name. Whenever she approached their light, they will turn it off and run away. She is almost defiant in her loneliness. “I’m the only Groke. There is no one like me and I will never warm up” she declares in Moominpappa and the Sea. She is bad loneliness given form. But eventually a single act of kindness, Moomintroll coming to see her on the beach, frees the Groke. Moomintroll’s company and caring drive away her loneliness and turn out to be the key to her freedom; The Groke becomes warm. Moomin books always show us characters either freeing themselves from bad loneliness or finding out that limitless amount of good loneliness is not actually a key to happiness.

The truest example of independent and good loneliness is actually Little My. She is capable of finding just the right balance between loneliness and sociality. She is with others when she feels like it and despite being sharp and brutally honest, she is willing to support and nurture them whenever they need it. But she is also capable of running away whenever she feels like it. Little My is free of sentimentality and will not miss people and company. She can enjoy both loneliness and company to equal measure, without ever getting bored or sad.

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viamoomins moomins

April 07 2017

thelittlethings
6468 e042 500
Reposted fromhagis hagis viatohuwabohu tohuwabohu
2969 a04a 500
Reposted fromvibetechs vibetechs viatohuwabohu tohuwabohu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl