Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2019

thelittlethings
Kochała morze, magnes dla wszystkich wrażliwych dusz. (...) Słucha się morza, aby zrozumieć, że śmiech i płacz brzmią tak samo, a dusza musi czasem popłakać, żeby być szczęśliwą.


— Nina George – Lawendowy pokój
Reposted fromendorfines endorfines viaretro-girl retro-girl
thelittlethings
thelittlethings
Długi czas diabeł szeptał mi do ucha: "nie jesteś wystarczająco silna, aby przetrwać burzę"
Dziś wyszeptałam mu: "To ja jestem burzą".
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaNataly Nataly
thelittlethings
Kocham swoje wspomnienia... Kocham je za to, że wszyscy w nich żyją. Wszyscy tam są...
— Swietłana Aleksijewicz, "Czasy seconhand"
Reposted from1923 1923 viakaczebuki kaczebuki
thelittlethings
3485 0e32 500
Reposted fromnazarena nazarena viamarysia marysia
thelittlethings
Co byłoby dzisiaj, gdybym wczoraj nie zawróciła, nie odeszła, nie przemilczała, nie zraniła, powiedziała, wykrzyczała, wyznała?
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
thelittlethings
7834 115a
Reposted fromEtnigos Etnigos viakaczebuki kaczebuki
thelittlethings
Kiedyś przecież wrócę. Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko - "Sowa, córka piekarza"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNataly Nataly

August 22 2019

thelittlethings
Prawdopodobnie część naszych marzeń nigdy się nie spełni. I prawdopodobnie za jakiś czas będziemy za to życiu wdzięczni.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaonlythebrave onlythebrave
thelittlethings
5537 40d5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
9135 9c27
Reposted fromerial erial viakaczebuki kaczebuki
thelittlethings
Człowiek, który cierpi, nie mówi już nic albo prawie nic, a na pewno nie krzyczy.
— fragment listu narkomana w "Ty zaraziłeś ich narkomanią" Marka Kotańskiego
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaNataly Nataly
thelittlethings
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski 'Czas pogardy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaretro-girl retro-girl
thelittlethings
Niesamowite co może zrobić Twojemu sercu brzmienie głosu, za którym tak się tęskniło.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaonlythebrave onlythebrave

July 18 2019

thelittlethings
5574 5e50
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viakaczebuki kaczebuki
thelittlethings
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viaonlythebrave onlythebrave
thelittlethings
Reposted fromFlau Flau viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
thelittlethings
0953 444c 500
Reposted fromsoftboi softboi viakaczebuki kaczebuki
thelittlethings
Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted frompoezja poezja viaonlythebrave onlythebrave
thelittlethings
Przestań szukać­ szczęścia w tym samym miejscu­, w którym je z­gubiłeś.
— Oczami mężczyzny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl